MJ22

Oposicions

Publicat a Oposicions

Borsa de treball Tècnics Especialistes

Nov 23, 2017
Borsa de treball Tècnics Especialistes

Descarregar els arxius adjunts:

 

 

 

INCORPORACIÓ DE PERSONAL DEL CARRER

 

UGTPRESONS porta mesos advertint de la necessitat d’incorporar personal a la Borsa de Treball per donar urgent solució al més que evident dèficit de personal que pateixen tots els centres penitenciaris, i que està provocant que els serveis extraordinaris i els doblatges de, fins i tot, 24 hores seguides, siguin ja un fet habitual.

El passat 15 de novembre, tal i com vam informar, UGTPRESONS va demanar una reunió per tal de tractar específicament aquest tema i per establir els criteris i requisits d’accés a la Borsa de Treball, reunió que s’ha celebrat aquest matí i en la què s’ha acordat el que demanàvem.

A continuació, us fem un resum del procés, que veureu més concretat en el document definitiu que publicarà entre avui i demà el Departament a la seva web AQUÍ , per a què qui hi tingui interès, i compleixi els requisits, pugui  optar a formar part de la llista per ocupar llocs de reforç del cos de Tècnics Especialistes.

 

PRESENTACIÓ DE SOLICITUDS

 • 7 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci al web del Departament.

DURADA MÀXIMA DELS NOMENAMENTS

 • La durada màxima serà de 6 mesos, dins d’un període de dotze mesos.

CENTRES PENITENCIARIS

 taula23112017

 

LLOCS DE TREBALL A OCUPAR I HORARIS

 • Llocs de règim interior (vigilància): Horaris que depèn del lloc de treball poden ser de dilluns a divendres en torns de matí, tarda, o cap de setmana, o en cicles rotatoris que inclouen nits.

 • Llocs d’administració (oficines): De dilluns a divendres en horari de matí.

 

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Nacionalitat espanyola o d’algun dels estats de la Unió Europea.

 • Haver complert 16 anys.

 • Títol de batxiller, de tècnic, o qualsevol altre de nivell superior.

 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).

 • Coneixements de llengua castellana (nivell B2) en cas de no tenir la nacionalitat.

 • No patir cap malaltia, lesió o defecte del les especificades a la Taula d’exclusions mèdiques.

 • No tenir antecedents penals, ni separat o sancionat per expedients disciplinaris.

 

SOL·LICITUDS I TERMINI PER PRESENTAR-LES

 • Es pot accedir al formulari de sol·licitud a l’enllaç FORMULARI JUS/546/2017

 • 7 dies naturals a partir de la data de publicació

 

PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció consisteix en 3 fases:

 • Fase de Concurs on es valoraran els següents mèrits:

Serveis prestats i Antiguitat

  • Per haver participat en un procés selectiu del cos de Tècnics Especialistes i haver superat alguna prova: 1.2 punts.

  • Pels serveis prestats com a Tècnic Especialista o Instituciones Penitenciàries: 0,4 punts/mes treballat.

  • Pels serveis prestats com a Auxiliar Tècnic serveis penitenciaris, a forces i cossos de seguretat de l’Estat o de l’Administració Local o al cos d’Agents Rurals: 0,3 punts/mes treballat.

  • Pels serveis prestats a l’Administració pública: 0,2 punts/mes treballat.

  • Pels serveis prestats en llocs de vigilant de seguretat, escortes privats o guardes rurals: 0,1 punts/mes treballat.

Titulacions

 • Llicenciatures o graus en criminologia, dret, psicologia, pedagogia i psicopedagogia: 4 punts.

 • Diplomatures en treball social, educació social, criminologia, psicologia, pedagogia, etc...(consulteu document adjunt): 3 punts.

 • Altres llicenciatures o graus: 1,5 punts.

 • Altres diplomatures: 1 punt.

Formació

 • Certificat de català C1, 3 punts, i el C2, 5 punts.

 • Certificat ACTIC bàsic 0,5 punts, mitjà 1 punt, i avançat 1,5 punts.

 • Fase de proves. A aquesta fase es convocaran les 200 persones que hagin obtingut la millor puntuació a la Fase de Concurs, i consistirà en:

Prova física

Realització de 3 exercicis dels què trobareu la descripció concreta en el document adjunt:

 • Circuit d’agilitat

 • Pressió sobre banc

 • Cursa de llançadora

Aquesta prova es realitzarà el dia 14 de desembre al Car de Sant Cugat i, per superar-la, es requerirà una puntuació mínima de 15 punts, i la valoració serà d’apte o no apte.

Curs selectiu

Realització d’un curs teòric de 20 hores amb una prova escrita, que requerirà una puntuació mínima de 5 punts, i que serà valorada apte o no apte. Aquest curs es realitzarà els dies 15, 16,18 i 19 de desembre.

 

DATA D’INCORPORACIÓ I CONTRACTE INICIAL

Inicialment s’incorporaran uns 70 treballadors, que prendran possessió el dia 21 de desembre, amb un contracte fins el 31 de gener.

Un cop arribat a aquest acord, UGTPRESONS creiem oportú celebrar una sessió informativa per resoldre i donar resposta concreta a tots aquells dubtes que tingueu relacionats amb els diferents llocs de treball, horaris, futurs processos selectius i del dia a dia de les presons.

Per això us comuniquem que aquesta sessió informativa la farem el proper dimarts 28 de novembre a les 18:00 hores, a la sala de Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya, a la Rambla Santa Mònica, 10, de Barcelona. 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA BORSA DE TREBALL

DIMARTS 28 A LES 18:00h

Salut!

UGTPRESONS

Barcelona, 23 de novembre de 2017

Darrera modificació el Divendres, 24 Novembre 2017 12:43
Valorar aquest article
(8 vots)

banner-mail1