Reunió amb la Direcció

Assisteixen per part de la direcció del centre el director, el gerent, el SRI i la cap de l’oficina de suport als equips directius. Per la part sindical, UGTPRESONS, CCOO i CSIF.

No sabem si és per l’aplicació de l’article 155 de la CE o per altres motius que desconeixem, però el cert és que en la reunió d’avui hem tingut la sensació que la direcció anava més aviat perduda, si més no, en alguns temes cabdals. O això o que els ha ajudat la falta de govern i per tant de responsables que donin la cara al carrer Aragó o, com a mínim, que resolguin els problemes que tenim actualment al centre, en especial, pel que fa a personal.

MANTENIMEN I OBRES

 • Pel que fa l’endèmica greu situació dels vestidors de la plantilla, ens informen que s’ha aconseguit comprar 200 taquilles grans que substituiran inicialment les petites que queden al vestidor femení. En endavant, seguiran amb les del vestidor masculí. D’altra banda i en relació a la situació de degradació de dutxes i dels mals olors, asseguren que estan en fase de solució. Tot i que és un bon començament que es tinguin taquilles noves, UGTPRESONS seguim pensant que el que realment cal és fer totalment nous els vestidors, fer-los més grans i amb una distribució més correcta atès que s’han quedat clarament petits i en condicions higièniques poc aptes pel servei. En donarem comptes al servei de prevenció.
 • Ja s’ha enllestit pràcticament el tema de la bugaderia central que ha de permetre que millori molt la rentada de la roba de tot el centre, amb nou material i màquines noves i modernes que faran possible, a curt termini, que les antigues bugaderies de mòdul desapareguin i alliberin, al mateix temps, l’espai que ara ocupen als mòduls. Aquests espais modulars seran reconvertits en espais d’us comú per la població interna i així també s’acabarà amb uns espais als mòduls que sovint han servit per alguna cosa més que rentar roba.
 • Intèrfons: malgrat que al mòdul 3 es van canviar per uns moderns, actualment fallen sovint i es farà la reparació corresponent. En breu s’instal·laran també al mòdul 2 i durant el 2018 a la resta de mòduls. En el cas del 6 també es podran tornar a centralitzar per les nits, cosa que hores d’ara no és possible. També informen que tenen els nous panys del mòdul 2 per canviar totes les cel·les.
 • La C-30 també patirà una transformació que la farà més moderna, s’evitarà que saltin constantment les falses alarmes d’incendi, en especial al DERT i a cel·les buides, cosa que passa massa sovint. Les dutxes del DMS seran remodelades també a curt termini.
 • S’han instal·lat càmeres al mòdul 5 que permeten un millor control dels patis i llocs comuns.
 • Pel que fa els despatxos de tractament dels mòduls 6,7 i 8, ja tenen els aparells de climatització. Resta pendent la instal·lació, així com l’obertura de les finestretes amb reixa de ventilació, ara inexistents. Malgrat la insistència d’UGTPRESONS d’instal·lació als tallers d’un ordinador amb connexió al SIPC, ens comenten que no s’ha fet la connexió necessària per tal d’instal·lar-lo, malgrat que l’aparell si el tenen. Recordem que portem més dos anys reclamant aquesta eina tan vital per tal que els companys de tractament puguin desenvolupar correctament la seva feina amb els interns entrevistats a tallers.
 • S’espera que les línies de vida dels mòduls nous estiguin homologades aquest mateix any i això permetrà una correcta neteja de les teulades, eterna reivindicació d’UGTPRESONS. Les teulades del centre segueixen el pla previst de remodelació integral, tot i que no tenen calendari concret de finalització. La teulada d’una part del poliesportiu requereix reparació urgent per evitar situacions de risc per interns i treballadors, com així hem posat de manifest des d’UGTPRESONS.
 • Plagues vàries: sembla ser que el nou sistema de gel funciona molt millor que els que es feien servir amb anterioritat. Informen que cal anar reposant el gel de manera periòdica per garantir-ne l’efectivitat i que així s’ha traslladat a l’empresa encarregada.
 • L’etern tema de la carretera d’accés al centre continua, any rere any, sense solució. Malgrat no posem en dubte el que ens diuen, que s’han fet les gestions amb el titular de la via, esperem que no s’hagi de produir un accident greu per tal que algú reaccioni. Potser aprofitant l’actual conjuntura política es podria demanar al Ministeri de Foment que se’n faci càrrec…
 • MSOB: informen que el problema del desguàs de l’entrada que feia pudor i provocava problemes d’insectes està solucionat. Pel que fa l’àrea de gimnàs, estan mirant de traslladar-ho a l’actual sala ocupada com a taller ocupacional un cop aquest es canviï de lloc. Seria una bona solució atès que l’actual gimnàs del Msob no compleix cap mesura digna ni de seguretat ni d’instal·lacions.
 • Serveis mèdics: ja som coneixedors de la gran obra que s’hi farà al departament que comportarà el tancament temporal del servei de psiquiatria i infermeria. Pel que fa els serveis psiquiàtrics, informen que, de la mateixa manera que hi ha atenció mèdica periòdica als mòduls, s’ha fet un acord amb salut per tal que s’incrementi de manera molt significativa l’assistència psiquiàtrica als mòduls ja que hi ha molta problemàtica psiquiàtrica entre la població interna. Pel que fa el personal funcionari assignat a l’actual infermeria serà recol·locat a la resta de mòduls per reforçar-los. També informen que es crearan unes cel·les d’aïllament per a casos d’urgència.
 • Els economats que gestiona el CIRE venen menjar preparat que necessita ser escalfat per l’intern, cosa que fomenta l’enginy dels interns per escalfar-los a la cel.la. La direcció comenta que ha encarregat forns microones per instal·lar  a zones comunes dels mòduls. La part sindical no veu clar que els interns tinguin aquest servei lliurement, no només per un tema de seguretat, sino per motius d’higiene. La direcció comenta que estudiarà on instal·lar-los (una opció és dins el menjador i que l’encarregat el controli). Caldrà evitar, però que el cabo vegi aquí una oportunitat de negoci d’escalfar aliments a canvi de favors.
 • Tot el que fa referència a l’àrea dels mossos o s’ha reparat o està en fase de reparació, atès que patia anys de manca de manteniment.

CONCURS HORARI ÀREES MIXTES

UGTPRESONS reclama que es convoqui de manera immediata incloent les places que han quedat lliures per efecte del concurs estatal. La direcció treballa ja en la convocatòria en els pròxims dies.

FORMACIÓ D’INCENDIS

El SRI informa de l’estat de la formació sobre incendis que es fa al centre i a l’Institut de Seguretat Pública. UGTPRESONS reitera que no serveix de res formar la plantilla si no hi ha un protocol clar per indicar com actuar en cas d’incendi, ja que no som bombers. Remeten a un protocol que s’ha de fer per a tots els centres, competència que excedeix la direcció del centre.

DOTACIÓ DE PERSONAL

Amb l’esgotament de la borsa d’interins, el concurs estatal i les baixes, la plantilla està molt minvada, fins el punt que no es cobreixen els serveis i cal fer malabarismes. Tot i ser conscients de la problemàtica, exigim major pressió per part de la direcció per que la DG aporti solucions. Ja estem molt cansats del piloteig a la DG i que sigui la plantilla la que paga la feina mal feta dels nostres responsables.

Se’ns arriba a dir que la part social hem de fer la nostra feina exigint la borsa d’interins, oblidant que va en el seu elevat sou el garantir una correcta prestació del servei, i això es fa exigint la dotació de personal necessària.

UGTPRESONS repliquem que nosaltres fem la feina i que això ja s’ha exigit, però que la direcció no pot posar sovint la plantilla en situació d’inseguretat per una gestió que considerem no és correcta. Hem exposat les reiterades queixes que hi ha sobre el llibre de serveis, on surten treballadors que es troben de baixa o de lliurança, o de cursos i que, tot i saber que no treballaran, s’inclouen per donar la aparença que el servei està cobert. N’estem farts.   

La patètica excusa que ens donen és que roben de la bústia de personal els fulls que molts funcionaris dipositen allà i que, per tant, fan el llibre desconeixent que hi ha persones que s’han agafat el dia. No han trobat una excusa menys ridícula? Inclús ens informen que canviaran la bústia de lloc de manera que quedi coberta per una càmera, per evitar aquest vandalisme.

Encara sense sortir de la incredulitat, ens informen, com a primícia, que sembla ser que en desembre es crearà un grup que formarà gent per entrar a treballar de manera més o menys immediata, cosa que ens estranya atès que no s’han pactat els criteris per accedir a la borsa, i no és per falta de pressió de la part social.

Per a més inri, la unanimitat social traslladem les reiterades queixes de la plantilla amb la nova normativa que obliga a informar a personal del quadrant de serveis de cada guàrdia amb dos cicles d’antelació, vulnerant el dret de la plantilla a gestionar les seves lliurances segons el seu quadrant i la ràtio del 25%. La direcció manifesta que s’ha interpretat malament i que el que s’ha de comunicar és una part dels serveis (el 75%) i que la resta es deixa en mans de la guàrdia. Ens diuen que en cap cas es nega el dret a demanar dies el cicle abans si el percentatge de lliurança ho permet.

UGTPRESONS recrimina que no s’ha informat correctament els coordinadors, ni la plantilla ni a la part social, com seria procedent. Instem a convocar una reunió urgent entre gerent i director per una banda i OOSS i coordinadors de guàrdia per l’altra, per tal d’explicar tot això de manera correcta. La direcció assumeix cert mea culpa i convocarà la reunió.

Restem perplexos quan la direcció diu no ser conscient dels diferents criteris a l’hora de compensar serveis o trucar sempre les mateixes persones per cobrir serveis extraordinaris. Sabem que es compensen serveis, a vegades quasi bé “entre amiguetes” amb diferents compensacions allunyades de la normativa i la resposta és que: no ens consten. Les persones que prestin serveis excepcionals per raó del servei no poden ser quasi bé sempre les mateixes; tothom té dret a participar-hi en condicions d’igualtat i transparència. Insten a que aquestes pràctiques desapareguin, malgrat des d’UGTPRESONS estem totalment en contra dels serveis extraordinaris. El que cal és més plantilla.

Instem també a que es pressioni l’administració per que els dies es puguin demanar a través d’ATRI, com es fa a la resta d’administració, de manera que sigui més transparent i que s’acceptin mitjans telemàtics a l’empara de la nova normativa en matèria de procediment administratiu. Al·leguen que estan a favor d’aquests sistemes però que no són ells els competents. Ho sabem, però cal que ells com a administració també pressionin.

UGTPRESONS també exigim que les instàncies siguin degudament respostes per escrit per evitar indefensió en el funcionari, ja que sovint la resposta és verbal sense possibilitat de recórrer.

La plantilla no s’inventa aquests fets. UGTPRESONS considera que els companys de l’oficina personal de RRHH no són els responsables, sino que tot és degut a una falta uniforme de criteri, a la improvisació constant de la direcció i a la falta de respecte a vegades vers les organitzacions sindicals que hem de ser informades d’aquestes coses abans de ser posades en pràctica. La improvisació i la falta de transparència és la norma en matèria de personal quan hauria de ser l’excepció.

UGTPRESONS exigim la direcció un canvi radical en aquest aspecte, inclús per respecte als companys de RRHH que sovint són el blanc de les crítiques quan no hauria de ser així.

TORNS DE TARDA DEL PERSONAL DE REHABILITACIÓ

Hi ha hagut moltes crítiques per l’assignació de les tardes dels tècnics en barrejar les opcions horàries acumulat i ordinari, ja que els que fan dues tardes en la jornada acumulada perjudiquen els que fan una obligatòria en horari ordinari i això provoca que el criteri d’antiguitat quedi desnaturalitzat i es creïn perjudicis evidents. Exigim que els criteris siguin públics.

UGTPRESONS ha exigit que es doni resposta per escrit a les persones que van recórrer la llista provisional d’assignació de tardes i que han vist com sortia publicada la definitiva sense resposta escrita. Malgrat el gerent diu que s’han respost confirmem que no és així. Ells consideren que quan hi ha conflicte és la DG, a qui ho eleven, qui ha de respondre. Els informem que no, que ho hi ha hagut resposta i que s’estan vulnerant drets; que la normativa permet certa discrecionalitat de les direccions en aquest aspecte i que exigim que es fixin els criteris per escrit. Entenem que potser ens hem de seure per treballar aquest aspecte en un monogràfic. Estan d’acord en convocar una reunió monogràfica al respecte.

També UGTPRESONS exigeix que per assegurar la correcta conciliació familiar la petició de tarda es faci el mes de juny i no el setembre ja que els que tenen fills han de saber abans de l’estiu quina tarda faran a l’hora de compaginar-ho amb les activitats extraescolars.

HORARIS DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE RÈGIM

Pel que fa la problemàtica del personal de l’UGP la tenim per partida doble. El fet que la direcció obligui tres treballadors a estar al centre els dos festius de La Roca, per solucionar possibles incidències i les guàrdies de les tardes.

Pel que fa el primer punt, el tema va arribar a la DG i aquesta va validar l’ordre del director en el sentit de permetre que vinguin dos funcionaris al mati i un per la tarda els dos festius. UGTPRESONS segueix mantenint que un GO no ha de treballar festius. Atesa la falta de sintonia ens veurem obligats a interposar un contenciós per tal que el tema quedi delimitat judicialment.

Respecte les guàrdies que fa el personal de l’UGP cobrint les tardes, la direcció al·lega que el costum des de fa molts anys era aquest, cobrir-les sense compensació correcta ja que així era acceptat pels treballadors, a vegades canviant el torn. Una resposta que ens sobta és la resposta de què el costum és font de dret. Cert, però no podem oblidar que la tarda que contemplava l’acord de 1998-1999 ja es va eliminar en l’actual acord, facilitant la conciliació familiar. Les guàrdies han de ser voluntàries i correctament compensades, atès que l’actual acord deixa molt clar en el punt 2.3 l’horari del personal d’oficines i en cap cas parla de cobrir les tardes. UGTPRESONS va denunciar aquest incompliment davant la direcció el passat estiu i el director va reconèixer que les guàrdies havien de ser convenientment compensades d’acord amb la normativa vigent. No obstant això ho ha incomplert.

Aquest canvi de criteri, on es tiren enrere és, segons la direcció, degut a que el tema està ja en mans de la DG que vol crear una normativa específica per a tots els centres on es regulin les guàrdies per a tots els centres igual. D’aquesta manera desapareixeran les divergències existents actualment en els diferents centres.

UGTPRESONS manifestem que ens estranya que una circular o una instrucció -com ens diuen- estableixi una normativa diferent a la que actualment recull l’acord marc que ens regula i que es troba prorrogat ja que qualsevol canvi d’horaris o modificació de l’acord ha de ser pactada amb les OOSS amb representació.

UGTPRESONS exigim que, de ser cert això, mentre no tinguem aquesta normativa, es compensin les guàrdies, però la direcció diu que no, que és la DG la que aconsella en aquest sentit i que restaran a l’espera de la normativa promesa.

Des d’UGTPRESONS iniciarem les accions que considerem oportunes en relació a aquesta clara vulneració dels drets horaris dels companys de l’UGP.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca