Reunió Comissió de Seguiment

QUEIXA PEL VERGONYÓS DOCUMENTAL “LA CIFRA NEGRA”

UGTPRESONS hem volgut manifestar, abans de l’inici de la reunió d’avui, el nostre rebuig a l’atac frontal que aquests dies està patint el col·lectiu penitenciari, en forma d’ignominiós documental projectat la setmana passada a La Model, i hem preguntat pels motius pels quals el Departament de Justícia encara no s’ha manifestat públicament en la defensa de l’honorabilitat dels seus treballadors i treballadores, com de ben segur hagués fet el Departament d’Interior si l’atac l’haguessin patit els companys i companyes del Cos de Mossos d’Esquadra.

Entenem que el fet que l’equipament ara sigui propietat de l’Ajuntament de Barcelona no pot ser una excusa perquè aquest greu fet quedi sense resposta, i per això UGTPRESONS hem demanat a la nova Consellera una declaració institucional en què expressi la confiança total del Govern pels professionals que desenvolupen diàriament la seva tasca als centres penitenciaris i en què exigeixi el màxim respecte al col·lectiu.

La Subdirectora General ens ha confirmat que traslladarà la nostra demanda als nous màxims responsables del Departament i que ens donarà una resposta. Esperem que aquesta sigui ràpida i en forma de contundent defensa de tot el col·lectiu penitenciari.

PRÒRROGA DEL PRP PER AL 2018

UGTPRESONS hem preguntat als responsables Departament si han fet les gestions a les que es van comprometre a la darrera reunió, ara que ja tenim Govern, i si s’han adreçat a la Comissió de Retribucions perquè autoritzi d’una vegada el pagament del nostre PRP en aquesta pròxima nòmina de juny.

La Subdirectora General ens ha informat que el PRP està previst que s’aprovi en els propers dies per part de la Comissió de Retribucions del Departament d’Economia, i que, a dia d’avui, ens pot confirmar el pagament a la nòmina del mes de juliol, però sense descartar que es pugui fer l’abonament a la d’aquest mateix mes de juny si tots els tràmits es fan amb celeritat.

UGTPRESONS hem recordat a la Subdirectora General que en cas d’enrederir-se el pagament del primer trimestre del PRP al mes de juliol pràcticament es solaparia amb el del mes d’agost, moment en que haurem de cobrar el 2n trimestre, manifestant-nos que no hi haurà cap problema per a què així sigui.

NOUS CRITERIS DE FP SOBRE PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ

Com ja us vam informar el passat 28 de maig, Funció Pública ens va comunicar que s’adreçaria als diferents Departaments per indicar-los les noves directrius relacionades a la interpretació del Permís d’Hospitalització, entre les que hi ha la possibilitat del gaudiment d’aquest permís per intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari, sempre i quan el familiar requereixi de repòs o atenció domiciliària, o la de gaudir dels dies que corresponguin de forma discontínua, però sempre dins dels 10 dies següents al fet causant.

UGTPRESONS hem tingut accés a aquestes instruccions i, un cop la Direcció General també les ha rebut, hem demanat quin era el tractament que s’estava donant a les peticions que, dins d’aquest nou marc, estaven fent els treballadors.

UGTPRESONS també hem volgut deixar clar que aquest nou redactat de Funció Pública fulmina la interpretació restrictiva que del municipi feia la Direcció General (mateix o diferent) ja que determina que només tenen consideració de mateix municipi aquells que tenen els seus nuclis urbans units de forma continua per raons urbanístiques i aquests nuclis urbans es confonen entre ells, o sigui Barcelona i L’Hospitalet, però en cap cas Sant Esteve Sesrovires i Martorell o La Roca del Vallès i Granollers o Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.

Com era d’esperar l’ADN restrictiu de la Direcció General ha tornat a aparèixer quan el Subdirector General s’ha manifestat contrari a aplicar unes directrius que, diu, “perjudiquen greument el servei” (sic), però assumeix que les acatarà tant bon punt Funció Pública aclareixi la fórmula de gaudiment discontinu d’aquest permís.

UGTPRESONS hem deixat clar que malgrat no li agradi les haurà d’assumir i hem demanat que, mentre no rebi aquest nou aclariment, per nosaltres en cap cas necessari, autoritzi tots els permisos per intervencions quirúrgiques sense ingrés hospitalari i que requereixin repòs o atenció domiciliària del familiar, respectant també la seva durada depenent dels municipis.

FLEXIBILITAT HORÀRIA PER FILL/A MENOR DE 12 ANYS

UGTPRESONS vam aconseguir que el Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 8 de Barcelona sentenciés, el passat 24 de maig de 2018, que l’Administració Penitenciària havia de restituir el dret a la Flexibilitat Horària per fills/es menors de 12 anys, del que podien gaudir els treballadors i treballadores de les àrees d’oficines i rehabilitació, recuperant així un dret que l’Administració va decidir eliminar unilateralment.

UGTPRESONS hem demanat que, per una vegada, posin per davant del propi interès de l’Administració el del menor, ja que no acatar aquesta sentència i  recórrer-la provocaria danys irreparables als menors.

Malauradament, el Subdirector General s’ha mantingut en el seu posicionament retrògrad i ens ha comunicat que tenen previst anar a una instància superior i que continuaran denegant aquest dret als treballadors que ho demanin.

UGTPRESONS recomanem a aquells que vulgueu tornar a gaudir d’un dret, que mai hauríeu d’haver perdut, que el sol·liciteu de nou i que, en cas de denegació, us poseu immediatament en contacte amb els nostres serveis jurídics. Igualment, en cas que l’Administració recorri, estudiarem demanar mesures cautelars.

SERVEI DE TRANSPORT PENITENCIARI

UGTPRESONS hem demanat diverses millores en el transport que, com ja us vam informar, començarà a oferir-se de nou a partir del proper 1 de juliol.

En concret, pel que fa al transport per als centres de Brians 1 i Brians 2, hem defensat la necessitat d’establir 3 parades en el trajecte que va des de la Meridiana a l’Estació de Sants i a la inversa, ja que no és de rebut que companys usuaris d’aquest servei hagin d’esperar al final del trajecte per baixar de l’autobús quan aquest passa per zones properes als seus domicilis.

En relació al transport per als centres de Quatre camins i Joves, hem demanat un petit avançament en l’horari de sortida del matí, ja que els funcionaris arriben amb el temps molt just al recompte.

El Subdirector General manifesta estar obert a propostes pel que fa a les parades intermèdies, que UGTPRESONS li traslladarem, així com el fet d’estudiar l’afectació de l’avançament per Joves i Quatre Camins. També, i pel que fa al Phpt, manifesta que al personal de la Model allà traslladat de manera forçosa se li continuarà retribuint els títols de viatge.

OPOSICIONS DE TÈCNICS ESPECIALISTES I REHABILITACIÓ

Preguntem per l’Oferta d’Ocupació Pública d’aquest 2018 i si aquesta contemplarà o no places del Cos de Tècnics Especialistes.

La Subdirectora General reconeix que molt probablement l’única Oferta Pública que hi haurà aquest any serà la derivada del “Acuerdo para la mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo” signat a Madrid el passat 9 de març, o sigui la lligada al Pla d’Estabilització i Consolidació (PESCO), i que serà amb seguretat ja al 2019 quan l’Oferta Pública d’aquell any contempli places de Tècnics Especialistes. Això farà que el procés selectiu d’aquest cos es convoqui el 2020, enlloc del 2019 tal i com estava previst.

UGTPRESONS hem tornat a demanar que en aquest procés selectiu s’ofereixin el 100% de les places vacants per permetre que el màxim nombre de companys i companyes interins puguin consolidar el seu lloc de treball.

INFORMACIÓ INTERINATGES I REFORÇOS D’ESTIU

L’Administració ens presenta les dades que ja us vam passar el darrer dia 5 de juny, on apareixien 72 places distribuïdes per diferents centres. Aquetes 72 places inclouen 9 GO i 1 GAMP que tenen actualment contracte fins el 30 de juny i que seran prorrogats, quan arribi aquesta data fins al 14 de setembre. Els 62 restants es contractaran del 15 de juny, excepte els de Brians 1 que ja estan treballant, i fins al mateix 14 de setembre.

A banda d’aquestes places recorden que a Brians 2 també van ser enviats, no fa pas gaire, 12 reforços per obrir el DAE, places que són d’increment net i tenen previst que passin a ser estructurals.

UGTPRESONS hem demanat que aquestes 12 places, més les que es puguin afegir de nova creació, s’ofereixin en comissió de serveis, i que els forats que es creïn per aquests moviments siguin coberts per la trentena de companys i companyes interins que hores d’ara encara esperen a ocupar un lloc estructural.

En quant a la resta de personal de la segona llista de reforç que queda sense treballar, l’Administració no descarta que pugui haver alguna altra contractació si cal reforçar puntualment algun centre i, posteriorment, també a la campanya de Nadal.

UGTPRESONS demanem aclariment sobre determinades possibles irregularitats que ens han traslladat, en referència al criteri d’assignació de les places. Pel que fa referència a la segona llista de reforç, de la qual han contractat finalment 16 companys i companyes, ens confirmen que els han posat en determinades places que havien reservat a aquet efecte. En preguntar el motiu pel qual no s’havia seguit l’ordre de la llista de puntuacions, ens han manifestat que no es tracta de la Borsa General, sinó de la de Reforç, i el funcionament d’aquesta és diferent, i volien evitar que es concentrés nou personal, sense cap mena d’experiència, en un mateix centre i mateixa àrea de treball.

UGTPRESONS ens hem manifestat contraris a aquesta manera de fer, doncs entenem que un numero tant reduït de persones difícilment tindria una incidència destacable en el servei, encara que coincidissin alguns d’ells en un mateix centre, i hem demanat que en un futur s’ofereixin totes les places sense excepció.

Per altra banda, UGTPRESONS manifesten la nostra voluntat que, per evitar disfuncions amb aquets reforços, tant de la primera com de la segona llista, siguin incorporats a la “verdadera” Borsa de Treball, i comenci així a establir-se uns criteris d’antiguitat.

HORARI ORDINARI EDUCADORS SOCIALS

S’estableix que la vigència mínima de l’horari ordinari tingui la mateixa que l’acumulat, es a dir, 2 anys.

INTERPRETACIÓ DELS CANVIS DE SERVEI

UGTPRESONS planteja aquest tema ja que s’estan produint unes interpretacions per part de l’Administració que no compartim en absolut. Entenem, tal i com reflecteix la Instrucció 1/2012, que un canvi de servei esdevé una real “permuta” de la jornada de treball i, per tant, qualsevol afectació que pugui sorgir en relació a la prestació efectiva del torn de treball canviat ho serà amb tots els efectes i conseqüències per al treballador que ha de fer el servei, ja que el torn passa a formar part del seu horari laboral.

L’Administració no vol entendre-ho així i es tanca en explicacions molt més subjectives, al·legant per exemple que un canvi és “un acord de voluntats entre les parts”, i que, per tant, si pel que sigui no pots fer el torn de treball, sigui quina sigui la justificació, l’hauràs de retornar. Evidentment no hi estem d’acord, doncs si el torn passa a ser el teu horari, en casos com una hospitalització o defunció d’un familiar, que dona dret a gaudir dels permisos corresponents, o fins i tot, si et volguessis demanar el dia, sempre i quan es respectes la ràtio de lliurança, el torn no l’hauries pas de retornar.

El Subdirector General es manifesta obert a parlar aquesta “disfunció” amb més profunditat i ens emplacem a trobar una data per parlar-ne.

RENOVACIÓ I LLIURAMENT UNIFORMES

Actualment, el vestuari existent està en stock al magatzem central del CP Quatre Camins, i des d’aquí es reparteix, per reposar els uniformes que faci falta a cada centre, en funció de la demanda i quan així els ho demanin.

Ens informen que, enguany, tenen un contracte amb un muntant de 200.000€ per destinar-lo a la uniformitat, i que, per això, han de fer un estudi per mirar quina part del vestuari poden reposar amb aquest pressupost.

UGTPRESONS sol·licitem que, concretament, en el cas de les sabates, es faci una revisió de les que proporcionen, ja que la sola hauria de ser antilliscant, fet que actualment no succeeix. Entenem, doncs, que s’hauria de fer un plantejament de canvi de model o de subministrador.

L’Administració ens diu que ho plantejarà a la propera reunió de Seguretat que tindrà lloc demà mateix.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca