Reunió Comissió de Seguimient

PRÒRROGA DEL PRP PER EL 2019

Aquest és el primer punt que UGTPRESONS hem volgut tractar per deixar clar que no es pot tornar a repetir la manca de previsió que va demostrar la Direcció General quan no va fer els seus “deures” en la gestió de la pròrroga del PRP per aquest 2018 i que va acabar aprovant-se al mes de juliol.

No és de rebut que tornin a produir-se situacions com les viscudes i hem exigit que s’activin ja tots els mecanismes per garantir amb la suficient antelació la pròrroga del programa al llarg del 2019.

L’Administració ens ha comunicat que a la reunió del Grup de Treball que es convocarà els propers dies ja situarem aquest concepte a sobre la Mesa de negociació per tal d’intentar tancar un acord de pròrroga pel 2019.

JUBILACIÓ ANTICIPADA PERSONAL PENITENCIARI

L’envelliment de la plantilla és una situació real, que dia que passa es veu més agreujada, i a la que s’ha de trobar solució en forma de jubilacions anticipades. Per UGTPRESONS aquest és un punt bàsic que s’ha de tractar a curt termini i amb urgència per l’enorme transcendència que suposen, i hem demanat la creació d’un Grup Específic per buscar fórmules de rejoveniment de la plantilla.

L’Administració ha admès de nou que existeix un problema d’envelliment de la plantilla al que s’ha de buscar solució i ha proposat la creació d’una Comissió Tècnica, integrada pels sindicats representatius i personal tècnic de la DG, per analitzar i pactar les mesures idònies per solucionar aquest problema.

UGTPRESONS exigirà que aquesta Comissió Tècnica es constitueixi en els propers dies i així poder iniciar els treballs necessaris per solucionar un problema que, sinó l’abordem amb determinació, podria arribar a convertir-se en una urgència.

SEGONA ACTIVITAT PERSONAL PENITENCIARI

UGTPRESONS demanarà en aquesta Comissió Tècnica la modificació del Decret de 2a Activitat per introduir situacions que permetin reduir la jornada laboral sense que suposi reducció de retribucions i el compliment d’allò que preveu el nostre Acord Penitenciari pel que fa a “regular com a llocs de 2a activitat 15 llocs de treball l’any en centres de treball diferents dels centres penitenciaris”.

Si no s’ofereixen llocs amb atractiu, la 2a activitat no facilitarà l’objectiu buscat, que és començar a solucionar ja el problema d’envelliment de la plantilla.

En relació al personal que actualment està en 2a activitat ens informem que hi ha 37 companys en aquesta situació, 15 dels quals ocupen llocs de Gam Prestacions, 21 de Genèric Oficines i 1 de Gam Vigilància.

CANVIS DE SERVEI PERSONAL VIGILÀNCIA

A la reunió que vam tenir aquest dimarts amb la Directora de Serveis UGTPRESONS vam demanar una reunió específica per tal d’acordar els termes de modificació de la Instrucció 1/2012 que regula els canvis de serveis i vam exigir la desaparició de la limitació, ja que la compactació dels horaris s’ha demostrat com una fórmula vàlida i beneficiosa per a la cobertura del servei, i és per això que és hora de negociar aquesta situació i trobar una solució satisfactòria.

Avui l’Administració ens ha reconegut que està disposada a analitzar aquesta situació i a estudiar l’impacte que suposa aquesta limitació dels canvis, des del punt de vista de l’afectació al servei, però també als treballadors.

UGTPRESONS no hem negat que l’increment de canvis de servei comportarà una afectació al servei, però sempre positiva, mentre que la limitació afecta de manera negativa els treballadors i treballadores, per això hem reiterat la demanda de permetre que els treballadors escollin quants canvis volen.

Finalment hem acordat tractar aquest punt de forma individual en una comissió que es constituirà en els propers dies.

FLEXIBILITAT HORÀRIA PERSONAL D’OFICINES I DE REHABILITACIÓ

A la mateixa reunió amb la Directora de Serveis UGTPRESONS vam demanar eliminar el greuge comparatiu que suposa pel personal d’Administració i de Rehabilitació el fet que siguin els únics de tota la Generalitat que no poden gaudir d’una flexibilitat horària real i efectiva, i hem demanat obrir un marc de negociació per poder fer extensiva aquesta possibilitat als dos col·lectius.

L’Administració s’ha mostrat inicialment contraria amb arguments peregrins com que “aquests col·lectius poden acumular jornada i els altres no” i d’altres bajanades, però finalment han acceptat obrir un marc de diàleg en les properes setmanes.

INTERPRETACIÓ RESTRICTIVA DEL GAUDIMENT DE PERMISOS

UGTPRESONS hem denunciat l’abús que es continua fent en alguns centres quan es deneguen permisos només amb la motivació de “no et corresponen i te’ls denegaran des de Barcelona” o arguments similars, i hem exigit al Subdirector General que enviï a les diferents oficines de personal dels centres directrius clares i ininterpretables en relació al gaudiment dels diferents permisos i, en concret, del Permís d’Hospitalització.

El passat mes de juny Funció Pública va enviar instruccions clares de com es pot gaudir aquest permís, i el fet que s’estiguin incomplint a molts centres, només pot estar motivat o per un desconeixement de les oficines dels centres de la regulació actual del permís, cosa improbable, o per ordres directes de la Direcció General.

Recordeu que aquest permís, de 2 o 4 dies segons la localitat, es pot gaudir dins del 10 dies següents a l’hospitalització o intervenció quirúrgica i que aquests dies es poden gaudir de manera discontínua.

Es a dir, és el treballador qui escull quan gaudir-los. En quant a la localitat, es considera la mateixa localitat quan els seus nuclis urbans es confonen, de manera que tampoc pot generar dubtes en que ni Martorell ni Granollers, per exemple, confonen els seus nuclis urbans amb Sant Esteve Sesrovires i La Roca del Vallés.

UGTPRESONS estem farts del vergonyós tracte que des d’alguns centres s’està donant als treballadors quan volen exercir el seu dret a gaudir d’aquest permís i hem exigit el compliment de les directrius de Funció Pública.

RENOVACIÓ DELS INTERINS CONTRACTATS PER REFORÇ

UGTPRESONS demanem informació sobre les renovacions dels companys que ocupen llocs de reforç i finalitzen contracte el dia 30 d’aquest mes de novembre.

L’evident dèficit de personal i l’increment de baixes laborals que s’està produint en les darreres setmanes fa que sigui imprescindible, no només la renovació de tots aquests companys, sinó la contractació immediata de tots els nous aspirants que superin les proves físiques que es faran el proper dilluns al CAR de Sant Cugat i el curs selectiu del Cejfe els dies 26, 27, 28 i 30.

L’Administració reconeix un repunt en les baixes mèdiques (a títol d’exemple ens informa que a Brians 1 hi ha 62 baixes) i manifesta que els 117 reforços que finalitzen contracte el dia 30 d’aquest mes seran renovats, en la pràctica totalitat, fins el 31 de gener. També ens informen que els 12 reforços que encara queden sense contractar començaran en breu, 3 a Mas d’Enric, 4 a Ponent i 5 a Joves.

En quant als nous aspirants, l’estimació que tenen és la de contractar-ne en reforç uns 40 al llarg de la 1a quinzena de desembre i, també, fins el 31 de gener.

INFORMACIÓ DE COMISSIONS DE SERVEIS

L’Administració ens informa que de les 32 places que es van oferir tan sols es van cobrir 18 i que les 14 restants s’oferiran als interins que encara queden a la borsa de treball de manera estructural.

UGTPRESONS hem recordat que sempre ha de tenir prioritat per ocupar llocs vacants el personal de carrera, de manera que en cas que es generin s’han d’oferir inicialment a aquests i, si no son demanades, llavors ocupar-les amb interins. L’Administració hi està d’acord.

SERVEI DE TRANSPORT PENITENCIARI

UGTPRESONS hem demanat el compliment estricte de l’Acord de Tancament de Centres pel que fa al servei de transport al que té dret el personal traslladat forçós dels centres de Puig de les Basses i Mas d’Enric.

Ja vam deixar clar al Director General el dia 15 d’octubre que en cap cas acceptarem la supressió del servei i hem exigit que es continuï garantint. Només que hi hagi un únic treballador afectat pels trasllat forçós del seu centre que vulgui accedir al servei de transport ha d’obligar a l’Administració a garantir-li. Hem advertit que UGTPRESONS no acceptarem l’eliminació d’aquest servei.

El Subdirector General accedeix a tractar aquesta situació a una reunió específica que es durà a terme en les properes setmanes per tal de negociar una solució abans del 31 de desembre, data que finalització el contracte de transport que dona servei als centres de Puig de les Basses i de Mas d’Enric.

COMPENSACIÓ DE LA FORMACIÓ

UGTPRESONS reclamem una vegada més la compensació de les hores destinades a fer activitats formatives relacionades amb els llocs de treball que s’ocupen. Es hora ja d’establir uns criteris únics per a tots els Centres i que es compensin aquestes 40 hores anuals a les que tenim dret.

No pot ser que a cada centre s’estableixin uns requisits diferents i que el gerent de torn faci i desfasi al seu caprici. Exigim de una vegada per totes tornar a elaborar un catàleg de cursos compensables a igualtat que els que oferta el CEJFE i deixar ja de robar-nos el que es un dret nostre.

OPOSICIONS D’EDUCADORS I PSICÒLEGS I CONCURS PSICÒLEGS

En els proper dies l’Administració enviarà a Funció Pública les bases del procés. Si superen el “filtre” ja només restaria la seva publicació al DOGC. En relació a la data de l’examen, aquesta ens la donaran a la reunió del Grup de Treball propera.

En relació als dos processos, el selectiu i el de trasllats, del cos de psicòlegs, tot i que continuen mantenint les seves resolucions abans de Nadal, diuen que podrien endarrerir-se dins mitjans de gener.

MANCA DE COBERTURA DE VACANTS I BAIXES LABORALS

UGTPRESONS hem demanat la cobertura de determinats llocs de treball de rehabilitació i oficines a centres de treball estructuralment “petits” però amb grans càrregues de treball, com són els centres oberts, el Phpt i l’ASSEP, ja que el no fer-ho impacta directament sobre la plantilla dels centres i impossibilita una òptima prestació del servei ja que la no cobertura d’1 única baixa pot suposar un 25% menys de personal.

Així mateix hem reclamat un increment de la figura d’Encarregat d’Àrea Administrativa als diferents  centres, i especialment a les oficines de gestió penitenciaria com, per exemple Mas d’Enric i Dones.

GAUDIMENT DELS DIES PERSONALS I COMENSACIÓ DE FESTIUS

Hem demanat ampliar fins el 28 de febrer la possibilitat de gaudiment dels dies d’Assumptes Propis i de Compensació de Festius ja que la manca de personal també està impossibilitant que els professionals penitenciaris puguin gaudir dels dies que els hi pertoquen, per tant es fa necessari aquesta ampliació.

L’Administració manifesta que això és un criteri establer per a tots els treballadors de la Generalitat i que s’ha d’acordar en la Mesa Sectorial de Negociació.

UGTPRESONS traslladarà aquesta demanda a Mesa Sectorial per tal que s’acordi i pugui fer-se extensiu al nostre àmbit.

CAFETERIA INTERIOR BRIANS 2 I PHPT

UGTPRESONS reiterem la necessitat de donar una solució a la problemàtica de la manca de cafeteria interior a Brians 2. No es de rebut que un centre com aquest, amb la quantitat de personal que hi treballa no tingui un servei de cafeteria al qual es pugui accedir fàcilment des de l’interior, ni tampoc ho es el fet que portin anys amb màquines de vending les quals donen mes problemes que beneficis, per l’escassetat de productes, la mala qualitat dels mateixos i escàs manteniment i reposició.

És necessari l’obertura urgent de la cafeteria interior per tal d’evitar que més de la meitat del temps de descans els treballadors del centre el destini a fer el trajecte fins a la cafeteria exterior.

Pel que fa al PHPT hem reclamat que es trobin solucions al greuge que suposa pels treballadors allà destinats el fet de no tenir cafeteria i, a sobre, que els presu de vending siguin superiors a la resta de centres penitenciaris.

L’Administració manifesta que farà un estudi de viabilitat, tant de la posada en marxa de la cafeteria de Brians 2 com de la problemàtica del PHPT, i ens donarà resposta.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca