Reunió Comissió de Seguiment

La negociació d’un NOU ACORD no sembla prioritària per l’Administració

Nou acord penitenciari i pròrroga del prp

Aquest matí hem mantingut una reunió de la comissió de seguiment del nostre Acord penitenciari en la que UGTPRESONS hem demanat l’obertura immediata de les negociacions per renovar el nostre acord de condicions laborals que, recordem, data del 2006.

L’Administració Penitenciària ha manifestat que, hores d’ara, no es troben en disposició d’iniciar aquestes negociacions, bàsicament i principal, per no tenir aprovats els pressupostos d’aquest 2019.

UGTPRESONS entenem que és urgent negociar unes noves condicions laborals adaptades a la realitat actual i, sobretot, pactar el manteniment del nostre PRP al llarg de 2019, creiem necessari iniciar converses al llarg d’aquest primer trimestre d’any, cosa que finalment l’Administració ha acceptat, comprometent-se a convocar el mes de març les primeres reunions de negociació, i que en cas de no poder negociar un Acord global, negociaríem un de parcial només del PRP.

Abonament increment retributiu pel 2019

UGTPRESONS demanem la confirmació del pagament a la nòmina del mes de gener de 2,25% d’increment retributiufixe per a l’exercici 2019, segons l’acord signat per UGT el 8 de gener. L’Administració ens confirma que ja està donada l’ordre de pagament en aquesta mateixa nòmina.

Recordem que en virtut d’aquest acord, al mes de març caldrà concretar el 0,25% extra lligat a fons addicionals, que s’abonarà amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2019, i que el mes de juliol hi haurà un increment extra del 0,25% més.

Calendari oposicions de rehabilitació

Per enèsima vegada se’ns presenta el calendari de les oposicions de rehabilitació que quedaria de la següent manera:

 • Oposicions d’Educadors: Estan encara a l’espera de l’informe de Funció Pública, però la previsió és que es convoqui abans del 15 de febrer, amb una previsió inicial d’examen entre el 27 d’Abril o el 4 de Maig.
 • Oposicions Juristes: Convocatòria abans del mes de juny i previsió d’examen el mes d’octubre. UGTPRESONS hem demanat la supressió o reducció al mínim de la Promoció Interna.
 • Oposicions Treballadors Socials: Convocatòria el gener de 2020 i previsió d’examen el mes de Maig.

La Subdirectora General ha deixat caure que podrien convocar-se concursos de trasllats previs als processos que es troben lligats a l’Oferta Pública derivada del Pla d’Estabilització i Consolidació de plantilles (PESCO), malgrat Funció Pública va manifestar que no era obligatori fer-ho.

UGTPRESONS ens hem tornat a manifestar en contra d’aquesta possibilitat ja que aquests són uns processos per permetre la consolidació de llocs de treball als interins, i no entenem que es vulgui repetir el que ha succeït al concurs de trasllats de Psicòlegs recentment resolt, que hi ha hagut participants de fora de l’àmbit que han aconseguit plaça a un centre penitenciari.

Lamentablement de nou Csif ha recolzat l’Administració i torna a posar en perill potencial a un nombre indeterminat de treballadors interins de rehabilitació.

Recol·locació dels interins afectats pels processos dels psicòlegs

El proper 1 de febrer prendran possessió els participants tant del concurs de trasllats com de l’oposició, cosa que malauradament provocarà el cessament de 53 d’interins.

UGTPRESONS hem demanat avui claredat, agilitat i transparència en la recol·locació de tots els interins afectats, i hem tornat a demanar un acte públic de tria de places o, subsidiàriament, que es faci públic un llistat dels interins ordenatpels criteris que ja estan determinats i un llistat dels llocs de treball que se’ls pot oferir.

L’Administració ha manifestat que encara no han pres una determinació sobre l’acte públic, però que en cas de no poder-se convocar es farien públics els llistats que hem demanat. També ens ha comunicat que prèviament podria haver algunmoviment en comissió de serveis dels opositors que no han pogut accedir al lloc desitjat (entre 2 i 4 diuen) i que també s’inclourien alguns llocs que es poden generar per convocatòries que preveuen publicar a ATRI properament.

Oposicions de tècnics especialistes

UGTPRESONS hem tornat a recalcar la necessitat que a l’Oferta Pública d’aquest 2019 aparegui un procés selectiu de Tècnics Especialistes amb el 100% de les vacants existents i les taxes de reposició de 2017 i 2018. La suma d’aquestes vacants s’apropa molt a les 300 i entenem que seria un número que permetria la consolidació del seu lloc de treball a molts interins.

I no poden haver-hi excuses de cap tipus quan veiem com d’altres col·lectius (Mossos i Bombers) ja tenen aprovades les seves ofertes públiques.

L’Administració ha manifestat de nou la voluntat de convocar el procés i que està treballant en que s’inclogui a l’Oferta Pública d’aquest 2019, alhora que ha insistit en que els exàmens es farien el 2020.

UGTPRESONS hem exigit que facin els seus deures. És indignant que faci més de 10 anys que no tenim una oposició i, a banda que això permetria la consolidació de llocs de treball a molts interins, podria servir per “rejovenir” una plantilla que en els propers 5 anys perdrà un mínim de 206 treballadors per jubilacions.

En relació a la Promoció Interna especial del “D” al “C”, ens informen que el 31 de gener es publicarà al DOGC el nomenament definitiu.

Calendari concursos de comandaments

L’Administració ens facilita el “nou” calendari dels concursos de comandaments de les tres àrees de treball.

 • Cap de Serveis, Crimo i Cue i Administració: La convocatòria es faria el proper mes de febrer i la ressolució al setembre.
 • Cap d’Unitat i Caf i EEAA Administrativa: La convocatòria es faria el proper mes de setembre i la resolució al març de 2020.
 • Rehabilitació: Al llarg de 2020 sense concretar més.

UGTPRESONS hem “recordat” a l’Administració que encara té pendent d’executar la sentència que l’obliga a resoldre elconcurs de Cap d’Unitat de Puig de les Basses i que no pot dilatar més aquesta qüestió, a banda de la problemàtica del concurs de comandaments de 2008.

L’Administració no ha concretat res, i demostrant un gran desconeixement de pràcticament tot el que fa referència a aquesta gran problemàtica, ens ha comunicat que estaven estudiant recórrer de nou al Suprem. Patètic! Com si es pogués recórrer al Suprem cada setmana!!!!

Canvis de servei personal vigilància

UGTPRESONS sol·licitem informació sobre la proposta que l’administració va dir que elaboraria en relació a la nostra proposta de modificació de la Instrucció 1/2012 per a la desaparició de la limitació de canvis de servei.

Com ja ens té acostumats l’administració no ha fet els deures i no porta cap proposta, tot i que manifesta que en té una de preparada i ens emplaça a la primera quinzena de febre per presentar-nos-la de manera oficial. Tot i així, ja ens avancen que serà una proposta que s’haurà de concretar en el marc de la negociació del nou acord que com ja hem dit s’hauria d’iniciar al març.

Servei de transport penitenciari                    

UGTPRESONS demanem informació de l’estat de la contractació dels “propis” que han de ser destinats al centre de Puig de les Basses. L’administració ens informa que ja s’han publicat les places a ATRI per cobrir aquestes dues places i que entre aquesta setmana i la propera ho volen tenir enllestit i els propis contractats.

D’altra banda reiteren que aquest servei de transport es prorrogarà durant 3 mesos a partir de l’inici del servei, i que mentre hem de trobar altres solucions que puguin ser satisfactòries per totes les parts.

UGTPRESONS hem manifestat que aquesta darrera proposta comporta, en el cas sobretot de Puig de les Basses, un trasbals pel servei diari al centre, doncs la combinació horària del transport públic per arribar a l’hora a treballar és molt complicada i reiterem que és indignant que es vulgui fer recuperar el temps “no treballat” quan el motiu només és imputable a l’Administració.

En quan a Mas d’Enric i la problemàtica que no totes les franges no estan cobertes pel propi, ens manifesten igualment que si hi ha algun afectat se li abonarà el transport que necessiti fins arribar al centre.

Renovació dels interins contractats per reforç

UGTPRESONS demanem informació sobre el reforços i la seva continuïtat un cop finalitzin contracte el 31 de gener i el nombre dels quals està actualment sense treballar.

Ens informen que hi ha 87 que acaben el 31 de gener i 5 que encara no han estat contractats, i que d’aquests 87 en renovaran inicialment 73, i en quedaran 14 que aniran contractant en dies posteriors en funció de les necessitats dels centres.

En concret la renovació dels qui acaben contracte el proper 31 de gener es produirà per estricte ordre d’antiguitat, fins el 31 de Maig, i de la següent manera:

 • BRIANS 1: Dels 22 GSI i 2 GAMV de reforç actuals, renovaran TOTS.
 • BRIANS 2: Dels 3 GSI i 5 GAMV, renovaran els 3 GSI.
 • JOVES: Dels 9 GSI i 2 GAMV, renovaran 5 GSI i 1 GAMV l’1 de febrer, 2 GSI el 2 de febrer, 2 GSI el 3 de febrer i 1 GAMV el 4 de febrer.
 • LLEDONERS: Dels 2 GSI renoven TOTS.
 • MAS D’ENRIC: Dels 7 GSI i 6 GAMV renoven els 7 GSI i 2 GAMV.
 • PONENT: Dels 7 GSI i 1 GAMV renovaran 7 GSI.
 • PUIG DE LES BASSES: Dels 4 GSI i 6 GAMV renovaran 3 GSI i 3 GAMV.
 • QUATRE CAMINS: Dels 9 GSI i 2 GAMV renovaran TOTS.

UGTPRESONS hem exigit que TOTS siguin renovats a 1 de febrer sense excepció, doncs trobem ridícul que segons aquestes dates, hi hagi 5 companys que no renovin el dia 1 al igual que la resta de companys que volen renovar.

Demanem igualment que es renovi als 14 que inicialment no volen renovar i als 5 que encara no han treballat ni un sol dia. Es increïble que amb un nombre de baixes mèdiques, que la mateixa administració ens informa que és de 346 a interior i 22 a oficines, no puguin renovar a la totalitat dels reforços. Esperem que reflexionin i rectifiquin aquesta postura.

D’altra banda UGTPRESONS hem presentat queixa formal pel tracte que estan rebent aquests companys de reforç alcentre de Joves, on estan impedint el gaudiment dels dies que generen tot i entrar en quadrant, i hem exigit la intervenció de l’Administració per aturar aquesta vulneració de drets.

Temps desplaçament per consulta mèdica

UGTPRESONS demanem que ens indiquin quins son els criteris que fan servir per calcular el temps que tenim pels desplaçaments a l’hora d’anar des dels centres de treball a la consulta mèdica, doncs els que es feien servir fins ara no s’estan aplicant als centres de treball. L’administració ens manifesta que senzillament fan servir el “Google”, tant per calcular la distància com pel temps necessària per a desplaçar-se.

UGTPRESONS no estem d’acord amb aquest sistema, doncs creiem que el temps pel desplaçament ha d’estar fixat ambcriteris més objectius que no el que digui una aplicació, i hem demanat que es plasmi en un document escrit i homogeni per a tots els centre penitenciaris. L’administració tot i seguir defensant la seva postura ens manifesta que així ho farà.

Cafeteria interior CPBrians 2

Demanem informació sobre las gestions fetes pel Departament de Justícia en relació a la demanda feta perUGTPRESONS sobre la necessitat d’obertura de la cafeteria interior. La resposta que ens dona l’Administració es que desprès de consultar als diferents Departaments responsables de poder tirar endavant aquesta proposta es que no es possible donat que és un espai de seguretat i no tenen autorització ni pressupost per fer cap obra que adeqüi la zona per tal de fer-la segura i puguin treballar interns a la mateixa.

La mateixa resposta de sempre i cap alternativa que posi fi al maltractament que pateixen els treballadors del Centre que no poden gaudir d’un espai mínimament digne i que han de sobreviure amb les “fantàstiques” maquines de vending de les quals es disposa actualment.

UGTPRESONS insistirem a buscar una solució i continuarem demanant una solució a aquest mal endèmic que pateix Brians 2.

Estacionament del CPBrians 1

Davant la sol·licitud feta per UGTPRESONS d’una solució al problema que hi ha a Brians 1 respecte a la manca de places d’aparcament pels treballadors del Centre, l’Administració ens informa que s’ha fet un estudi però que les obres de reforma necessàries per l’ampliació del pàrking no es poden realitzar actualment per una simple qüestió de pressupost.

L’excusa perfecta utilitzada pel Departament per no fer-hi res com en molts altres temes. Demanem que busquin solucions perquè d’excuses ja hi estem farts!!

Dert del CPPonent

Posem de relleu la problemàtica que es pateix al Departament de Règim Tancat de Ponent pel que fa a la necessitat que estigui dotat d’un mínim de 9 treballadors i 1 Cap d’Unitat, que se sumen a les greus deficiències estructurals (hi ha fins i tot cel·les inutilitzades) existents.

A més, i des del punt de vista regimental, demanem que en cas d’agressions a funcionaris els implicats siguin “cundats” a d’altres centres i no es mantinguin al propi Dert, com és el cas que avui mateix està passant a Ponent.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca