Reunió Comissió de Seguiment

L’Administració preten modificar-nos el PRP.

Amb caràcter previ a la reunió que hem celebrat avui UGTPRESONS hem volgut traslladar la sensació real de desemparament que percebem els professionals penitenciaris per la manca de protecció que estan rebem tant per part del Departament de Justícia com de la Secretaria de Mesures Penals.

Per molt que vulguin emmascarar o amagar els greus incidents que es van succeint cada cop amb més assiduïtat als centres penitenciaris, el fet és que aquests es produeixen i que som els treballadors i treballadores els qui posem en risc les nostres vides, mentre l’Administració Penitenciària es dedica a minimitzar els episodis violents i directament mentir als mitjans de comunicació, donant versions que intenten edulcorar fets gravíssims enlloc de reconèixer les mancances del nostre sistema i buscar solucions.

UGTPRESONS hem advertit que o la Consellera de Justícia i el Secretari de Mesures Penals seuen a una mesa de negociació per tractar amb urgència i buscar solucions a la inseguretat que patim o ens obligaran a actuar en defensa de la nostra integritat física.

Negociació d’un nou Acord de condicions laborals

UGTPRESONS hem demanat fixar un calendari per iniciar les negociacions que permetin actualitzar el nostre Acord de Condicions Laborals que, com sabeu, data de 2006. L’Administració ha manifestat de manera ridícula que encara no tenen “l’encàrrec” de començar a negociar un Acord global, però que sí es podia parlar de qüestions parcials.

A banda de que la resposta evidencia que el poder sembla concentrar-se només en una persona, també demostra que ni tan sols ells saben el que volen pel seu famós Pla Estratègic d’Execució Penal. UGTPRESONS sí que tenim clar que és el que volem els professionals penitenciaris i, ja sigui en el marc d’un Acord global o sectoritzat, volem avançar en la millora de les nostres condicions laborals.

I hem posat com a prioritat aprofundir en la necessitat de fer efectiva la nostra jubilació anticipada i, com altre exemple, laalliberació dels canvis de servei o fórmules de flexibilitat horària pels col·lectius d’oficines i rehabilitació.

Transformació del PRP en un nou complement

Com ja us vam informar a l’escrit de la reunió bilateral que UGTPRESONS vam mantenir el passat 29 d’abril amb el Sr. Amand Calderó, aquest ens va reconèixer sense rubor que no havien fet encara la petició preceptiva i formal al Departament d’Economia reclamant la partida pressupostària que permetria prorrogar el nostre PRP al llarg d’aquest 2019.

Avui ens han confirmat que ja havien enviat una proposta per a la creació d’un nou Programa amb el mateix import que l’actual PRP, del qual no ens han volgut donar gaires detalls excepte que podria no tenir efectes retroactius, i que demà mateix la Comissió de Retribucions del Departament d’Economia l’havia d’aprovar. El proper 28 de maig diuen que ens el presentaran.

UGTPRESONS hem recordat que la partida pressupostària ve prorrogada de l’any passat i que és nostra, i hem deixat clar que no acceptarem cap modificació del complement excepte per canviar-lo de nom, actualitzar-lo amb els increments corresponents a la pujada salarial d’aquest 2019, o per prorrogar-lo de manera plurianual, i més quan hi ha d’altres col·lectius de la Generalitat que ja han incorporat aquesta mesura de gratificació.

Concurs de comandaments vigilància i oficines

UGTPRESONS demanem informació de la data en la que es preveu publicar el llistat provisional de mèrits i, sobretot, del mes en el que es pot preveure la resolució definitiva, ja que el fet que aquest concurs no inclogui els llocs de Cap d’Unitat i Caf, ni dels EEAA d’oficines, només fa que allargar gratuïtament la provisionalitat de molts companys.

L’Administració ens ha informat que el concurs es resoldrà abans de final d’any i que immediatament després es convocarà el concurs de Cap d’Unitat i Caf, i dels EEAA d’oficines, per després, a mitjans de 2020, convocar elconcurs de trasllats general.

En relació al concurs de Cap d’Unitat de Puig de les Basses que encara està pendent de resoldre’s, ens confirmen queexecutaran la sentència abans de la publicació del llistat de mèrits del concurs de comandaments que s’acaba de publicar.

Adjudicació de places en comissions de servei

L’Administració ens ha facilitat el llistat d’assignacions corresponent al procés de cobertura de 23 places en comissió de servei que s’incorporaran l’1 de juny, i que ha acabat ampliant-se a 33, per les resultes que s’han generat.

UGTPRESONS hem demanat que, per garantir la màxima transparència del procés, es facin públics els resultats de tots els participants, per a que així tots puguin consultar l’ordre en el que estaven al llistat i el resultat del procés.

Manca de personal i renovació dels reforços

UGTPRESONS denunciem per enèsima vegada que les polítiques de personal que està portant a terme l’Administració Penitenciària, prioritzant factors econòmics sobre els de la seguretat dels centres, està provocant que els serveis no es puguin cobrir correctament.

Però es que, fins i tot, en els centres on en teoria ens havien “venut” un sobredimensionament de personal produït per la reubicació dels treballadors que van ser traslladats de manera forçosa de la Model, es troben també sota mínims, com és el cas de Dones, on les dotacions actuals són ja similars a les que havien abans del tancament de la Model. O com per exemple a l’oficina de gestió penitenciària de Mas Enric on la ratio d’expedients per treballadors es situa fregant els 140, quan hauria de ser la meitat.

UGTPRESONS hem demanat la renovació dels 124 companys que finalitzen contracte el proper dia 31 de maig i dels que han estat contractats pel ridícul període de 15 dies. Però la manca de personal que pateixen els centres requereix de la contractació de més personal i per això hem reclamat la incorporació de la totalitat dels participants en el darrer procés de selecció que va finalitzar a principis de mes.

L’Administració Penitenciària, tot i reconèixer que s’ha de mantenir una part dels reforços ja que el nombre de baixes és molt important (361 de vigilància, 33 d’oficines i 83 tractament), no ha volgut confirmar ni nombre de renovacions ni tipus de contracte ni distribució per centres, i s’ha remés a una reunió interna que tindran en breu per determinar quants renoven.

L’única cosa que sí ha confirmat és que un cop resolt el procés de comissions de servei, als 16 interins de la Borsa General que encara no ocupaven un lloc estructural se’ls oferirà un.

Nova regulació de la borsa de treball

UGTPRESONS vam presentar per escrit una sèrie d’objeccions i rectificacions a la proposta que va presentar l’Administració Penitenciària el passat 9 d’abril de regulació de la Borsa de Treball, i hem demanat resposta.

L’Administració ha manifestat que havia inclòs algunes de les demandes i que el proper 28 de maig ens presentarien un nou text de regulació de la borsa, però en cas de no arribar a cap acord, incorporarien de manera unilateral a la Borsa General al personal de la primera promoció de reforços.

Oposicions de rehabilitació

UGTPRESONS hem demanat informació sobre la data prevista de publicació del llistat d’admesos i exclosos de l’oposició d’educadors socials, i la resposta ha estat que fins que no responguin oficialment als 132 recurrents de les bases no podran publicar-la, però que mantenen la previsió d’examen per abans del 15 de juliol.

En relació a les oposicions de Juristes i Treballadors Socials el calendari seria el 4t trimestre de 2019 els primers i el 1r trimestre de 2020 els segons.

Sorprenent ha estat quan ens han demanat propostes de bases. UGTPRESONS els hem “informat” per si no ho sabien, que la nostra proposta es diu article 61.6 del TREBEP i que aquesta és la via que estem treballant al Parlament de Catalunya.

Transport penitenciari

L’Administració ens comunica que l’autobús que dona servei als centres de Brians 1 i Brians 2 tornarà a fer idèntic recorregut que el que feia abans i ja no farà una parada a l’estació. Seran els propis els que recolliran al personal que arribi a l’estació.

A més, i per evitar situacions com la viscuda fa unes setmanes quan l’aforament del vehicle es va sobrepassar, ha recordat a l’empresa que el servei és amb caràcter prioritari pel personal penitenciari, i que ni el personal sanitari ni de les empreses externes poden utilitzar-lo, excepte hi hagi seients lliures.

En relació al servei de transport pels centres de Puig de les Basses (que acaba el proper 10 de juny), i de Mas Enric (que hores d’ara ja no disposa), UGTPRESONS hem insistit en buscar una solució que garanteixi el servei a aquells que tenen dret, i hem demanat de que es continuï donant aquest servei mitjançant propis ja que el cost que representa la seva contractació no pot diferir molt del cost del bonotren i taxi que s’ha d’abonar als treballadors.

L’Administració ha manifestat que farien un estudi al respecte.

Trasllat de l’ASSEP BCN a la zona franca

UGTPRESONS hem presentat queixa formal per la manera com els treballadors de l’ASSEP Barcelona s’han assabentat de les intencions del Departament de Justícia de traslladar la unitat al nou districte Administratiu de la Zona Franca i de la manca d’informació que els legals representants dels treballadors tenim a dia d’avui d’aquestes intencions.

UGTPRESONS creiem que és lamentable que de nou es prioritzin els interessos econòmics a les condicions laborals dels treballadors i que es decideixi traslladar la prestació d’un servei essencial per interns, alliberats condicionals i les seves famílies, a una de les parts més llunyanes del municipi de Barcelona.

L’Administració sense cap argument excepte el de que “no poden tenir un tracte diferent de la resta”, ens ha confirmat que aquesta decisió ja és definitiva.

UGTPRESONS hem deixat clar que les afectacions que aquest trasllat puguin suposar als treballadors s’han de negociar en el nostre àmbit i que estarem molt pendents que no es produeixi cap “irregularitat” en el procés

Ptotocol analítiques

UGTPRESONS hem demanat que es deixi d’amenaçar al personal de rehabilitació i de vigilància d’alguns centres i se’ls obligui a la manipulació de les analítiques, i hem recordat el text que es va aprovar al Parlament el 30 de setembre de 2016 i que instava el Govern a redactar un protocol general per a tots els centres penitenciaris, relatiu a la pràctica de les analítiques als interns, que estableixi que el personal sanitari és l’únic competent per a manipular i transportar fluids biològics.”

Els representants de l’Administració han recollit la proposta parlamentària que els hem donat i ens han comunicat que ho tractarien amb els responsables d’aquesta àrea.

Uniforme

UTPRESONS hem exigit una solució al desastre en que s’ha convertit els darrers anys la nostra uniformitat i la indignitat que suposa pel nostre col·lectiu haver de portar pantalons i camisses trencades o abrics sense restituir des de fa anys.

L’Administració ens facilita unes dades econòmiques per, suposem, no reconèixer que els qui estan elaborant l’uniforme els estan prenent literalment el pèl, i ens informen que el CIRE es va embutxacar 210.000 euros per cobrir des de desembre de 2018 les necessitats d’uniformes de les noves incorporacions.

També ens comuniquen que a partir de 2020 s’haurà resolt un contracte plurianual de 800.000 euros per elaborar prioritàriament jaquetes i botes.

UGTPRESONS hem demanat una reunió específica per tractar aquesta qüestió ja que sembla que aquells que decideixen què és necessari elaborar i com, han perdut de vista la realitat penitenciària.

Manteniment CP Brians 2

UGTPRESONS hem tornat a denunciar el nul manteniment que l’empresa ATRIAN està fent a Brians 2 i a d’altres centres, i hem exigit una solució immediata ja que l’abandonament al que s’està sotmetent el centre està incidint directament en la seguretat de l’establiment, amb exemples com haver de passar recompte amb llanternes perquè l’interior d’algunes cel·les no tenen llum.

L’Administració ha reconegut que aquesta empresa no ha donat el servei que tenia assignat i que abans que acabi l’any el manteniment correrà a càrrec d’Infraestructures.Cat, i que el nou contracte tindrà més definits els serveis que s’haurà de cobrir i més penalitzacions.

Cafeteria interior de Brians 2 i ampliació horaris de cafeteries

Demanem de nou que la cafeteria interior de Brians 2 disposi de personal que pugui oferir el mateix servei que la de l’exterior, i demanem que s’allarguin els horaris de les cafeteries en el torn de tarda i cap de setmana, ja que és del tot inacceptable que tanquin a les 18 hores entre setmana i a les 16 hores el cap de setmana. A més sol·licitem s’obrin pel matí a les 7:30.

L’Administració comunica que per motius de seguretat no és possible incorporar personal a la cafeteria interior de Brians 2 i que dels horaris de moment no poden donar resposta.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca