Reunió Comissió de seguiment

L’Administració continua jugant amb la nostra seguretat

BOICOT ALS SERVEIS EXTRAORDINARIS

Avui hem celebrat una nova i decebedora reunió de la comissió de seguiment en la que hem tractat dels següents temes que a continuació us detallem:

DÈFICIT DE PLANTILLA I RENOVACIÓ DE REFORÇOS

A les visites que UGTPRESONS estem fent a tots els centres penitenciaris aquests darrers dies hem constatat la crítica situació en la que es troben els centres per la irresponsabilitat d’una administració obstinada a complir una RLT elaborada només amb criteris econòmics, i que continuen defensant sense cap vergonya.

UGTPRESONS hem denunciat el perillós escenari en el que l’administració penitenciària ens obliga a treballar i hem exigit un increment net de personal equiparable al que han tingut i tindran els cossos de Bombers i de Mossos d’Esquadra i, mentre això no es produeixi, la renovació de tots els interins que finalitzen contracte demà dia 31 i la contractació del personal que tenim a la borsa i que encara no s’ha incorporat. També hem demanat la convocatòria d’un nou procés de Borsa de Treball.

L’Administració ha respost negant l’evidència i només s’ha limitat a informar que, en compliment del Nou Acord de Borsa de Treball, i un cop resolt el concursillo de comissions de serveis, s’han cobert 84 noves vacants estructurals, entre els interins que van voler canviar de vacant i els substituts que per ranking han accedit a una i que això fa que dels 130 substituts que finalitzen contracte ara només es renovin a 97, i que aquesta renovació es farà per estricte ordre d’antiguitat i només durant 1 mes.

Resumint, que continuaran fent “parches” clarament insuficients que impossibiliten cobrir el servei i garantir la seguretat, i que posen en risc la nostra integritat.

I mentre els centres demanen voluntaris per fer serveis extraordinaris i “obliguen” als companys que s’han mogut en comissió de serveis o a noves vacants a enllaçar serveis i fer més hores de les que marca el còmput setmanalUGTPRESONS hem exigit que es doni ordres a les oficines de personal per a que abandonin aquesta pràctica.

UGTPRESONS tornem a demanar que cap treballador s’ofereixi voluntari ni a canviar de torn ni a fer cap servei extraordinari, i que gaudim del nostre dret de descans de 30 minuts per torn de treball.

Hem de deixar de “col·laborar” amb una Administració que ens menysprea contínuament. Ells son els responsables de garantir un servei essencial com és el nostre amb la dotació de personal adequada, i nosaltres només hem de complir amb professionalitat la nostra jornada de treball, cosa que demostrem cada dia.

Tots ens hauríem de qüestionar si una administració deslleial, que constantment ens dificulta l’accés al gaudiment dels nostres drets (permisos, formació, retributius, etc…), ha de comptar amb la nostra col·laboració per cobrir els serveis, enlloc de rebre un rebuig frontal i generalitzat de tots els treballadors a fer-ho.

Tots hem d’actuar sense fissures i actuar com un únic bloc per exigir increment de personal net urgent i el compliment del nostre Acord de Seguretat que garantia que cap treballador es quedi sol al patí perquè un altre hagi de portar interns a infermeria, i demanant per escrit el que considerem pot suposar un risc per nosaltres.

NEGOCIACIÓ D’UN NOU ACORD PENITENCIARI

A la reunió de la comissió de seguiment del passat 18 de setembre la Subdirectora General del Departament de Justícia va anunciar que al llarg d’aquest mes d’octubre es celebraria una reunió amb els màxims responsables del Departament de Justícia i la Secretària de Mesures Penals que seria l’inici de les negociacions d’un Nou Acord.

Doncs com és una evidència, i malgrat UGTPRESONS hem exigit les darreres setmanes la seva celebració, aquesta reunió encara no s’ha portat a terme.

UGTPRESONS hem advertit avui que els professionals penitenciaris estem farts del tracte discriminatori que rebem en comparació amb d’altres col·lectius de l’administració de la Generalitat que, en els mateixos suposats períodes de crisis, han pogut arribar a acords plurianuals satisfactoris.

UGTPRESONS hem manifestat que els condicionants externs son això, externs, i en cap cas poden ser una excusa permanent per evitar afrontar les millores laborals que el nostre col·lectiu s’ha guanyat sobradament i que portem anys reclamant i, per això, hem tornat a exigir la immediata celebració d’una reunió que segons l’administració es farà en les properes setmanes (són gent de paraula aquests….).

En cas que continuï el desinterès de l’administració a seure a parlar i s’enceti a no tractar com a prioritari una negociació, UGTPRESONS faríem una crida a tots els professionals penitenciaris a participar i col·laborar activament en totes les accions reivindicatives que proposarem, a les que demanarem es sumin la resta d’organitzacions sindicals.

GAUDIMENT PERMÍS D’HOSPITALITZACIÓ I D’ALTRES PERMISOS

Aquest és un tema recurrent que sistemàticament genera problemes a molts centres penitenciaris i que UGTPRESONS hem tornat a posar a sobre la taula per exigir a l’Administració Penitenciària a complir literalment amb el que diu la Instrucció de Funció Pública que regula aquest permís.

UGTPRESONS hem aportat proves fotogràfiques que demostren que els municipis de la Roca del Vallés i Granollers, Sant Esteve Sesrovires i Martorell, i Sant Joan de Vilatorrada i Manresa, en cap cas poden qualificar-se com a municipis limítrofs a efectes del gaudiment de 4 dies per hospitalització o intervenció quirúrgica ambulatòria amb atenció domiciliària posterior.

La Instrucció de Funció Pública és clara quan determina què es considera localitat limítrofa i diu que és quan “com a conseqüència del desenvolupament urbanístic es confonen els seus nuclis urbans” i que això només pot passar quan “estan units per parcs, jardins, passejos, avingudes o zones residencials”.

La Subdirectora General ha manifestat que estudiaran la documentació aportada i ens ha comunicat que estan elaborant un “Manual de Permisos i Llicències” que ens facilitaran prèviament per poder fer aportacions.

UGTPRESONS hem demanat que a l’esborrany que ens enviïn contempli amb claredat i sense trampes el que avui hem tornat a denunciar i hem demanat més flexibilitat alhora d’autoritzar els permisos de matrimoni així com les compactacions de la lactància, i també hem denunciat l’abús que fan algunes oficines de les “necessitats del servei”.

COMISSIONS DE SERVEIS I ENCÀRRECS EN FUNCIONS

UGTPRESONS vam demanar dades concretes del nombre de llocs de règim interior que es troben ocupant en comissió de serveis i en encàrrec en funcions (comandaments provisionals) als diferents centres penitenciaris. Les dades són les següents:

B1B2Q.CLLM.EP.BPO
Encàrrec F.21272033524815
Comissió S.33542250982850
JODOPHPTCO BCO GCO TCO LL
Encàrrec F.12306076
Comissió S.13657563

Aquestes dades de 250 llocs ocupats de manera provisional per comandaments intermedis i de 380 llocs ocupats en comissió de serveis demostren clarament la necessitat d’accelerar la tramitació i resolució del concurs de comandaments que està en marxa i la convocatòria urgent de la resta de concursos de comandament i de trasllats per poder regularitzar unes situacions que en gairebé el 75% s’allarguen més enllà de l’any de provisionalitat.

Però si sumem a quests 630 llocs ocupats de forma provisional, els més de 600 interins de règim interior que tenim actualment al sistema, el resultat és una xifra de provisionalitat que difícilment podem trobar a d’altres col·lectius. És per això que UGTPRESONS hem tornat a demanar l’aprovació urgent d’una Oferta Pública de Tècnics Especialistes.

OPOSICIONS EDUCADORS SOCIALS I CONCURS DE TRASLLATS

UGTPRESONS havíem demanat un seguit de dades relacionades amb el procés com la data de publicació de les noves plantilles i del resultat del 1r examen, informació de les impugnacions de preguntes, data de publicació del resultat del 2n exercici i el nombre dels interins aprovats diferenciats per sectors (presons, resta de l’àmbit d’execució penal i DGAIA), així com el nombre d’aspirants del carrer aprovats.

Malauradament l’única dada que ens han volgut proporcionar avui ha estat que es publicaran els resultats de tota la primera prova, o sigui dels 2 exàmens, i sense publicar les noves plantilles, “possiblement” a finals de novembre.

Pel que fa al concurs de trasllats, la setmana passada ens van facilitar un esborrany de bases que UGTPRESONS rebutgem de ple per representar un perill real per a molts dels nostres interins, ja que no deixa de ser una possibilitat real per a les desenes de funcionaris de carrera d’altres departaments que podrien participar i “desembarcar” als nostres centres, cosa que podria deixar sense possibilitats de recol·locació a molts dels nostres interins que serien cessats.        

UGTPRESONS hem reiterat la nostra negativa a les convocatòries prèvies dels concursos de trasllats en les oposicions de rehabilitació i, de nou, ens hem quedat sols.

El que no farem, però, és deixar les mans lliures a l’administració per a que faci el que li vingui en gana amb les bases, i per això demanarem que el concurs sigui restringit al nostre Àmbit d’Execució Penal, d’aquesta manera els interins afectats sempre tindrien possibilitats de recol·locació.

PAGAMENT DEL PRP AL PERSONAL INTERÍ

UGTPRESONS hem donat als representants de l’administració còpia de la resolució de la Secretaria General del Departament de Justícia en la que se’ns dona la raó en el contenciós administratiu que UGTPRESONS vam interposar en defensa dels interessos d’una afiliada interina a la que l’administració no va pagar el PRP correctament i hem demanat que aquesta nova interpretació es faci extensiva d’ofici a tots els interins i amb caràcter retroactiu als 4 anys que permet la llei.

Recordem que l’administració, amb una perversa interpretació de l’actual regulació de percepció del PRP, va decidir no pagar el 1r trimestre del PRP als interins, malgrat tenien tot el dret a percebre-ho.

Doncs bé, la justícia ens ha donat la raó i ara haurà de pagar la part que correspongui del trimestre un cop els interins hagin superat els 6 mesos de treball, de manera que demanem a tots els interins als que l’Administració va robar part de les retribucions a que us poseu en contacte amb nosaltres i reclameu el que és vostre.

HORARIS DE LES CAFETERIES

UGTPRESONS ens vam adreçar per escrit al Secretari de Mesures Penals el 23 de setembre i vam fer una proposta de millora de les franges horàries de les cafeteries dels centres per adaptar-les a les necessitats reals dels treballadors.

Com a primera resposta avui l’administració ens ha proporcionat un surrealista “estudi” elaborat pel CIRE amb dades d’utilització de les cafeteries en les diferents franges, que diuen, encara no han pogut estudiar. El CIRE segurament ha destinat hores i hores per arribar a la conclusió que la utilització els caps de setmana és inferior a entre setmana i que en determinades franges l’assistència és residual.

Senyors del CIRE, el cap de setmana és de menor assistència bàsicament perquè és quan menys personal treballa i a les 16:00 hores hi va poca gent perquè, o està tancada la cafeteria o els treballadors no poden sortir perquè han de preparar la baixada.

UGTPRESONS hem tornat a insistir en que els professionals penitenciaris hem de tenir un servei de cafeteria en condicions ja que, a diferència de la majoria dels treballadors de la Generalitat, nosaltres no podem abandonar el centre per anar a la cafeteria de la cantonada, i hem exigit un canvi en el proper encàrrec de gestió que hauria de començar l’any vinent, per a que s’acomodin les franges horàries de prestació del servei de cafeteria a les necessitats dels professionals penitenciaris.

En relació al PHPT, i degut a la casuística que aquest centre viu en no tenir cafeteria, hem demanat que es permeti que el personal pugui accedir de nou en el torn de nit a la que cafeteria de l’Hospital de Terrassa, cosa que ara no permet l’equip directiu.

MODEL DE MEDI OBERT

Després de les reiterades peticions de tractar les problemàtiques del Medi Obert en una reunió específica es determina el proper dia 26 de novembre com a data per realitzar-la. A aquesta reunió assistiran el Subdirector i la Cap de Servei de Medi Obert. UGTPRESONS hem demanat que no es porti a terme cap “nova iniciativa” al Medi Obert, com la relacionada amb els tercers graus, fins no es materialitzi la reunió.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca