Noves mesures de conciliació familiar i flexibilitat horària

A la reunió d’ahir de la MEPAGC la UGT i CCOO vam signar un acord, del que de nou es va desmarcar la CATAC, per a la implementació d’11 mesures que afavoriran la conciliació de la vida laboral i familiar de milers de treballadors i treballadores de la Generalitat, que són les següents:

 • Inici del gaudiment del permís per hospitalització i intervenció quirúrgica*:

L’inici del permís no haurà de coincidir necessàriament amb el primer dia d’hospitalització del familiar o del repòs domiciliari posterior a una intervenció quirúrgica sense hospitalització, sinó que serà el treballador/a qui lliurement decidirà quan començar a gaudir del permís.

Recordem que aquest permís es pot gaudir de manera discontínua també a lliure elecció del treballador/a.

 • 30 minuts extres de flexibilitat horària:

Els treballadors/es que per motius de conciliació gaudeixen d’una flexibilitat horària de 30 minuts o d’una hora a l’inici de la franja de permanència obligada, disposaran, si així ho necessiten, de 30 minuts addicionals de flexibilitat.

 • Permís de “maternitat” i “paternitat” en règim de jornada parcial:

A partir d’ara es podrà gaudir a temps parcial del permís de naixement, per adopció, per guarda amb finalitats d’adopció o acolliment temporal o permanent, respectant sempre les primeres 6 setmanes del permís, que es gaudiran íntegrament.

Això permetrà, per exemple, que es puguin “reconvertir” les darreres 10 setmanes del permís en 20 setmanes, això sí treballant la meitat de cada jornada laboral.

 • Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per a la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives:

En cas d’absència per la realització de proves mèdiques invasives com la colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes, aquesta absència es considerarà justificada pel total de la jornada laboral diària.

 • Compactació de la reducció de jornada per motius de conciliació:

Els treballadors/es que sol·licitin el gaudiment d’una reducció de jornada per motius de conciliació familiar podran demanar la seva compactació durant la mateixa setmana o cicle de treball. Aquesta darrera opció restarà supeditada a les necessitats del servei i, en cas de ser denegada, s’haurà de justificar de forma suficientment motivada.

 • Equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades*:

S’entén per famílies enllaçades la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors i, per tant, es crea un vincle entre els familiars d’aquestes persones. Les persones que formen part d’una família enllaçada podran gaudir dels permisos regulats sempre que s’hagi constituït legalment el matrimoni o la parella de fet, tenint en compte que el concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra.

 • Inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos per conciliació*:

En el permís de flexibilitat horària previst a l’article 22 de la Llei 8/2006, cal entendre que als efectes de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.

 • Famílies monoparentals*:

El permís per naixement per a les famílies monoparentals també es podrà gaudir de manera interrompuda un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori.

 • Tècniques de reproducció assistida:

Aquestes tècniques donaran dret a un permís per temps indispensable en els termes que recull l’article art. 48.e) TREBEP,

 • Justificació d’absències per assistir a consulta mèdica:

L’horari de treball al qual es fa referència en el punt 5.1 de la Instrucció 1/2019 de 29 de gener, sobre justificació d’absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, comprèn tant l’horari de permanència obligada com l’horari flexible de la persona sol·licitant.

 • Espais de cotreball en tots els Departaments de l’Administració*:

La DGFP impulsarà i realitzarà les accions necessàries per a que es pugui prestar serveis en règim de teletreball en espais de cotreball, en els Departaments de l’Administració de la Generalitat i en aquelles seus corporatives de la Generalitat de Catalunya on es disposi d’espais suficients.

Les 5 mesures assenyalades amb * entraran en vigor de manera imminent, i la resta requeriran ser ratificades pel Govern i entraran en vigor en el termini previst d’1 mes.

Malgrat l’acord havia d’incorporar també un punt relacionat amb el gaudiment de 15 hores anuals per motius de salut justificat només amb declaració responsable, finalment no s’ha inclòs degut a que Funció Pública volia que les oficines de RRHH tinguessin l’opció de demanar als treballadors/es també el justificant d’atenció mèdica.

Aquesta mesura, doncs, la continuarem negociant en les properes setmanes.

La UGT hem recalcat que, malgrat que aquestes mesures suposen un clar benefici per a les treballadores i treballadors públics, encara n’hi ha d’altres que la UGT volem implementar, com la jornada setmanal de 35 hores o la borsa d’hores recuperable del 5% de la jornada anual, i també recuperar, com la reducció de jornada per cura de fill menor de 12 mesos amb el 100% de retribucions.

Salut!

UGTPRESONS

Barcelona, 21 d’abril de 2022

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca