Reunió de seguiment de l’Acord de març 2023

Ahir, UGTPRESONS ens vam reunir amb els màxims responsables de la secretaria encapçalats pel secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, el director general d’Afers Penitenciaris, José Maria Montero, el subdirector general de Centres i Gestió Penitenciària, Pedro Domínguez, i el subdirector de Recursos Humans i Econòmics, Jesús Plaza.

A la reunió UGTPRESONS hem assistit com un dels actuals signants de l’Acord, juntament amb Acaip i CCOO.

Un altre signant com la Intersindical no ha comparegut a la reunió, i recordem que Csif, incomprensiblement, va decidir, el passat mes de juliol i de manera pública, abandonar l’acord i no formar part de les negociacions. Sembla que tenen coses més importants a fer.

REDIMENSIONAMENT DE PLANTILLA

De l’acord signat al març es desprèn un increment net de plantilla en un mínim de no menys de 350 companys. Tot i això, UGTPRESONS sabem i sempre ho hem defensat així, que aquest nombre no és suficient i estem segurs que de l’auditoria que s’està fent des de Funció Pública en sortirà un augment ostensible.

Malauradament, avui la secretaria encara no estava en disposició de poder donar-nos informació al respecte, perquè no han finalitzat l’auditoria i resten pendents d’aquest informe tècnic, encara que es mostren optimistes dels resultats a favor dels nostres interessos, és a dir, un nou increment net de plantilla.

El seu compromís ha estat el de convocar-nos a una reunió monogràfica per parlar d’aquest tema un cop tinguin les dades, amb tota seguretat abans de finalitzar l’any. UGTPRESONS els fa saber que ja ha passat un temps més que prudencial i que posin fil a l’agulla per tenir-ho enllestit en aquest termini.

UGTPRESONS també hem volgut fer èmfasi en el fet que, independentment d’esperar els resultats de Funció Pública, esperem que estiguin fent la seva feina quan a dur a terme tots els tràmits necessaris per a tenir les partides pressupostàries necessàries per donar resposta a l’increment que ja està acordat.

Evidentment, les places a implementar arran de l’auditoria res te a veure amb l’increment de 111 companys destinats al pla de xoc per evitar suïcidis i agressions violentes.

ORGANITZACIÓ DELS CENTRES. MILLORA I SUPERVISIÓ DELS SERVEIS, SISTEMES I MESURES DE SEGURETAT

Ens han presentat el projecte que està duent a terme el departament SGPOST (Subdirecció General de Patrimoni d’Obres i Serveis Tècnics) una presentació esquematitzada amb fotografies descriptives dels sistemes de seguretat i equipaments que s’utilitzen als diferents centres, ja que no tots són iguals, com es malmeten amb els diferents actes vandàlics i, després, amb les possibles solucions o modificacions que s’han dut a terme en les diverses proves pilot.

La presentació ha sigut força extensa i ens han presentat canvis en els següents elements basats en la repetició vandàlica als diferents centres penitenciaris; centrat sobretot en els diferents tipus de cel·les que tenim (d’aïllament provisional, ordinàries, de contenció i dobles-PPS-), portes, finestres i equipaments. S’han detectat elements que funcionen i altres en els que cal treballar i s’han fet i es continuen fent proves a diferents centres com ara Ponent, Brians 1, Lledoners o Mas d’Enric:

  • S’han estudiat diferents tipus de finestres per evitar el trencament dels vidres. Aquest estudi s’ha fet incidint en diferents aspectes com ara els tipus de vidres a utilitzar (laminat o trempat), el nombre de fulles per finestra (2 o 4 a Ponent) o dividir cada fulla en 3 trams més petits, els tipus ancoratges, tipus de finestra (fulla o corredora), nombre de frontisses, gruix dels vidres (6+6), col·locació de xapa perforada davant la finestra (de manera que la finestra queda externa i fora de l’abast per colpejar-la), o els poms de les finestres substituint-los per passadors.
  • Quant a l’equipament evitar per exemple posar cortines, suros o cadires en casos no necessaris (aïllaments…), els prestatges i altres basats en formigó dels centres nous acaben trencant-se, aquest punt encara estan estudiant com millorar-lo.
  • Amb els mecanismes elèctrics encastats i individuals o els mòduls d’il·luminació i comunicació amb una protecció metàl·lica davant del metacrilat, hi ha una disminució d’incidents. També estan valorant la seva necessitat o el nombre de presses realment necessàries. Les reixes de ventilació més gruixudes i encastades o soldades, evitant encoratges amb cargols, també funcionen.
  • Inodors antivandàlics (modificació exclusiva a Ponent, ja que la resta de centres ja són així), reforçant-los amb subjeccions.

UGTPRESONS valorem molt positivament aquest projecte, ja que eliminarà elements potencialment perillosos que poden ser utilitzats pels interns per lesionar als companys, i a la vegada evitarà despeses econòmiques extres per l’administració.

DRONS, CÀMERES UNIPERSONALS I AEROSOLS D’ACCIÓ ADEQUADA

Quant al projecte per evitar l’arribada de drons als nostres centres, estan valorant les modalitats que els hi han presentat, entre un model que produeix una inhibició de la telefonia i una barrera que evita que els drons puguin arribar, o bé, un sistema que inutilitza els comandaments dels drons fent-lo arribar allà on la direcció designi, tot i que aquest últim mètode no ens dona massa confiança pel perill que pot suposar pel que fa a la seguretat, ja que pot venir amb un “regalet” poc desitjable.

De les càmeres unipersonals després d’una prova pilot de 8 setmanes a Quatre Camins i Lledoners amb 6 càmeres per centre, fan una valoració molt positiva; sobre tot perquè en l’àmbit jurídic augmenta la seguretat dels treballadors, però també perquè aporta molta informació del succés i ajuda a l’esclariment dels fets, i documenta la perillositat de les nostres actuacions amb la incorporació del so d’ambient, que mostra una escenificació i realisme que és impossible de valorar amb els informes de fets i les càmeres de vigilància que actualment hi ha als centres. Aquestes càmeres fan una molt bona gravació tant d’imatge com de so.

Aerosols d’acció adequada, a la prova pilot que s’ha fet i que ha resultat molt positiva, s’han utilitzat diversos tipus d’aerosols i finalment han escollit el més adient pel nostre sector. És un aerosol de gas apte per espais tancats i soluble a l’aigua per una posterior bona neteja, enfocat a obligar l’intern a sortir de la cel·la i evitar l’entrada dels treballadors.

Tot i això, la nostra administració, no fa més que posar bastons a les rodes. Primer van presentar la prova pilot a l’assessoria jurídica del departament de la qual ens diuen que ja ha emès una resposta i que ha generat certs dubtes, i després ho han presentat a sanitat perquè metges especialitzats emetin un informe, del qual encara no tenen resposta. Tan bon punt tinguin la valoració sanitària, ens reuniran per informar-nos d’ambdues valoracions i es prendrà una determinació.

UGTPRESONS no comparteix de cap de les maneres aquest despropòsit per evitar utilitzar un mitjà que als companys d’interior els seria molt útil, ja que s’evitarien conflictes i lesions no desitjades tant d’interns, com per nosaltres el més important, els nostres companys. Ens sembla molt bé que vulguin obtenir suport jurídic i sanitari, però ja els hem avançat que no entendríem de cap de les maneres una negativa quant a la seva aplicació.

Esperem amb molt interès els informes jurídics que qüestionen l’ús d’un element que s’aplica a altres països del nostre entorn europeu on sembla que la jurisprudència sí que permet la seva aplicació, i on sembla que els problemes sanitaris no són cap impediment, potser no són humans. UGTPRESONS traiem la conclusió que finalment serà una qüestió de voluntat, esperem que siguin valents i no privin els professionals de tot el que el reglament posa al seu abast per evitar la xacra d’agressions que anem patint.  

AUDITORIES DE SISTEMES I MESURES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

  • S’han fet auditories de seguretat dels departaments especials d’alta capacitat (Ponent, Brians 2 i Quatre Camins).
  • S’ha realitzat l’auditoria de seguretat en el servei d’alimentació; aquesta prova implica regular la normativa que marca tots els passos a seguir des de la sortida dels aliments fins a l’arribada a mòduls.
  • La pròxima auditoria que faran serà la dels departaments de comunicacions, per així unificar criteris a tots els centres. Evidentment, hi haurà alguna diferència entre els centres, ja que cada un té una casuística diferent.

FORMACIÓ INICIAL I CONTINUADA DEL PERSONAL BASE I COMANDAMENTS INTERMEDIS DE L’ÀMBIT INTERIOR

S’ha realitzat una última auditoria dedicada als procediments de seguretat (PS) destinada a dotar als funcionaris de la formació específica per actuar com a tal. Aquesta auditoria es va iniciar a Joves, en la que un gruix de la plantilla va rebre la formació, així com als caps de servei. Com a novetat s’assignarà també un cap d’unitat, que acomplirà les tasques del cap d’intervenció per a evitar que el cap de serveis perdi la perspectiva global de l’incident. Actualment, s’està fent a Puig de les Basses i a Lledoners. A partir de gener es completarà a la resta de centres.

Així doncs, per garantir que no quedin afectats els llibres de servei i que els funcionaris puguin assistir al curs de formació, ja que es fa en horari laboral, es realitzaran noves contractacions de reforç a cadascun dels centres.

UGTPRESONS reclama que aquesta formació i la formació de les GAP’s tenint en compte que és formació d’actualització i perfeccionament, es lliurin els certificats corresponents d’assistència i aprofitament. L’administració respon que és formació pràctica i continuada i com no està reglada pel Cejfe, no es poden lliurar aquests certificats.

UGTPRESONS hem incidit que sobretot, la formació en general no es limiti als companys d’interior i s’estengui a oficines; ja que aquests en qualsevol moment poden decidir canviar, i tot i ser funcionaris amb un llarg recorregut no tindrien cap mena de formació de les GAP’s. Hem demanat que s’avancin a aquest fet, cosa que han recollit, han acceptat que realment hi ha aquesta mancança i s’han compromès a iniciar una negociació amb el centre d’estudis per eliminar aquest greuge comparatiu.

TRASLLAT D’OFICI D’INCIDENTS AL JUTJAT I SUPORT PSICOLÒGIC ALS PROFESSIONALS

Els serveis jurídics del departament no creuen necessari realitzar un canvi en aquest sentit. Continuaran informant de totes les agressions lleus o greus amb lesió, però en el cas de les lleus sense lesió caldrà valorar la necessitat. Ens recorden que aquesta és una potestat que està en mans de les direccions dels centres.

UGTPRESONS considera que si bé és cert que depèn del director cadascun dels centres penitenciaris, la secretaria pot marcar unes directrius a seguir.

Finalment, com hi ha reunions periòdiques amb els sindicats, on certament ens informen puntualment de totes les agressions que es produeixen als centres penitenciaris, ens donen la possibilitat que si es detecta algun incident que no s’hagi traslladat i es valori la necessitat de fer-ho, s’és a temps de fer-ho

Quant a l’assistència psicològica dels professionals que ho necessitin, s’estableix dintre del protocol que als treballadors que es vegin immersos en els incidents se’ls informi puntualment de l’existència d’aquest servei.

GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I L’ANÀLISI

El disseny i implementació del model integral de gestió de la informació que comporta que la informació estigui centralitzada, que es faci una anàlisi i generi propostes d’actuació per part de les USI (Unitats de Seguretat Interior), per marcar com s’ha de treballar en la prevenció d’incidents i també amb posterioritat, està molt avançat a determinats centres com Quatre Camins o Puig de les Basses.

A la resta de centres s’ha de començar a treballar i la selecció del personal destinat a la unitat de la USI encara està per perfilar i estudiar com ho realitzaran. Des de la secretaria incideixen en el fet que el perfil del personal que ha de ser designat és molt específic.

UGTPRESONS apuntem que seria adequat fer l’oferta a les plantilles i després amb els voluntaris estudiar quins són els perfils més adients.

PROGRAMA RECVI

Ens informen que dintre del programa per la detecció, monitorització i intervenció sobre les persones internes amb risc extrem de violència institucional, per una banda, s’estableixen uns criteris de detecció amb dades objectives i unes mesures a adoptar que sembla que són eines més abastables, però que la dificultat radica en la manera com s’intervé amb aquest perfil d’interns. I és en aquest sentit que es vol fer una formació específica del personal involucrat en el programa.

UGTPRESONS considerem que tot i estar a favor del programa RECVI, la premisa bàsica per nosaltres es la seguretat dels treballadors, i estarem molt a sobre del desenvolupament del mateix.

FORMACIÓ INICIAL I ESTRATÈGICA

Quant a la formació inicial aquesta va passar d’una setmana a dues i s’està millorant el material didàctic per a futures promocions de borsa.

El que fa a la formació estratègica entre el 2017 i el 2019 s’han format al voltant de 273 comandaments, al voltant de 150 al 2022 i falten uns 140 que encara l’han de realitzar.  És una formació de reciclatge que s’ha de mantenir en el temps.

UGTPRESONS està a favor de professionalitzar el nostre cos, com sempre hem reivindicat, i això implica realitzar també, formació professional als companys nouvinguts. A tenir en compte que una part molt costosa ja la tenim, com som els espais que actualment ocupen la UMS de Brians 1 i el MSOB de QC, i que restaria pendent de adequar aquests espais o construir nous edificis en els mateixos.

GRUP DE TREBALL ITINERARI FORMATIU

Amb relació al model de formació pràctica a comandaments, ens informen que s’ha creat un grup de treball destinat a marcar un itinerari formatiu dintre del model penitenciari. Estaríem parlant de dissenyar un projecte formatiu on els professionals penitenciaris sabessin, d’ençà que inicien la seva etapa professional, quins són els requisits que hauran de complir si volen accedir a ser comandaments, directius, etc.

Això va íntimament lligat amb el que seria un pla de carrera professional dins el nostre àmbit i per tots els cossos penitenciaris (vigilància, oficines i rehabilitació), on s’establiria aquest circuit per donar resposta a la formació en tot aquest itinerari, en l’àmbit tècnic. 

UGTPRESONS valorem molt positivament aquest aspecte, en el qual hem incidit en nombroses ocasions, i posem èmfasi en el fet de la necessitat i l’oportunitat de tenir una escola penitenciària pròpia per assolir aquestes fites. Des de la secretaria no només comparteixen aquest interès sinó que admeten que són els primers interessats en què sigui una realitat i així ho volen. 

GRUP DE TREBALL COS PENITENCIARI

UGTPRESONS estem especialment satisfets de la creació d’un nou grup de treball específic per treballar la creació del COS PENITENCIARI, com sempre hem reclamat. Aquest grup començarà a planificar reunions aviat, amb experts en la matèria, i amb la part social,  i començarem a tractar tot el que fa referència a la creació del mateix.

UGTPRESONS sempre hem defensat la creació del cos penitenciari i ja fa uns anys que vam engegar una campanya en aquest sentit. Finalment, sembla que  ha arribat el moment d’iniciar el camí que ens ha de portar a aconseguir-ho.

Salut!

UGTPRESONS

Barcelona, 28 d’octubre de 2023

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si continua navegant, considerem que accepta utilitzar-les. Més informació

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca